Merchant terms / Köpvilkor

Köpvillkor (Merchant terms)

Du är välkommen att kontakta oss vare sig det rör sig om produktinformation, praktiska frågor kring beställningar, leveranser, tekniska problem, reklamationer eller om du vill returnera köpta varor. Vi hoppas att du ska bli nöjd med dina varor och vår service. Om inte, är vi tacksamma för att du låter oss veta så fort som möjligt. Du når oss alltid på sverige@backontrack.com

Vi använder oss av Schenker som huvudsaklig speditör för våra leveranser. Vid mindre försändelser används posten varubrev.

Tänk på att du alltid skall kunna visa legitimation vid utlämningen/leveransen av varorna. Endast personen med namnet på paketet får hämta ut det hos ombudet. 

FRAKT

Vi har en enhetsfrakt på 49 kr för alla order, fraktfritt på ordrar överstigande 499 kr.

LEVERANSTID

Produkter som finns i lager levereras normalt inom 2-3 arbetsdagar. 


LEVERANSFÖRSENING

Om en leveransförsening uppstår med din leverans meddelar vi dig via e-post eller telefon. Du som kund har alltid rätt att avbryta köpet vid leveransförsening. Hävning av köp vid leveransförsening skall ske skriftligen via e-post till sverige@backontrack.com. Vid hävning av köp släpper vi reservationen av summan på ditt bankkonto och summan blir då synlig på ditt konto inom 5-10 arbetsdagar.

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, till exempel om någon av våra leverantörer inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

BETALNING

Vi accepterar Visa och Mastercard. Vill du hellre bli fakturerad accepterar vi självklart Klarna Faktura och önskar du delbetala ditt köp så tillhandahåller vi även Klarna Delbetalning / Klarna Konto. När du har beställt en vara får du ett mail som bekräftar din order. Vid köp med faktura och delbetalning genom Klarna tillkommer en avgift på 30 kr.

RETURRÄTT

Alla köp (med undantag för underkläder) omfattas av 14 dagars öppet köp för varor i obruten förpackning.

Du kan på så vis i lugn och ro fundera över om varan är rätt för dig. Skulle du ångra ditt köp ber vi dig kontakta vår kundservice sverige@backontrack.com. Du får då de uppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna returnera din vara. Återbetalning sker efter det att varan har returnerats till oss i originalförpackning tillsammans med originalhandlingar. Utbetalningen sker till dig på angivet bankkonto eller det kort du använde när köpet genomfördes. Detta förfarande kan ta upp till två veckor.

Det är sällsynt men det händer att en vara skadas under transport. Upptäcker du en skada på paketet innan du öppnar det, så ska du anmäla det till oss så tar vi hand om det omgående.

PRODUKTINFORMATION OCH LAGERSTATUS 

Vi reserverar sig för tryckfel, fel i färgåtergivning på produktbilder, inkorrekt lagerstatus och förbehåller oss rätten att korrigera priser i efterhand i de fall det utsatta priset är fel.


ENGLISH

You are welcome to contact us, whether it concerns product information, practical questions about orders, deliveries, technical issues, complaints or if you want to return purchased goods. We hope you will be pleased with your goods and our service. If not, we're grateful to let you know as soon as possible. You always reach us at sverige@backontrack.com

We use Schenker as the main freight forwarder for our deliveries. For smaller items, the item is used for the item.

Keep in mind that you will always be able to show proof of identity upon delivery / delivery of the goods. Only the person with the name of the package can retrieve it from the agent.

SHIPPING

We have a unit charter of 49 kr for all orders, free of charge on orders over 499 kr.

DELIVERY TIME

Products in stock will usually ship within 2-3 business days.LATE DELIVERY

If a delivery delay occurs with your delivery, we will notify you by email or phone. You as a customer always have the right to cancel the purchase at delivery delay. Cancellation of purchase at delivery delay must be done in writing by e-mail to sverige@backontrack.com. In case of withdrawal of the purchase, we will release the reservation of the sum on your bank account and the amount will then be visible to your account within 5-10 business days.

We will do everything in our power to complete your order. There may be occasions that make it impossible to complete the order, for example, if any of our suppliers can not fulfill their commitment to us. We reserve the right to waive all reimbursement to customers regarding delivery delays.

PAYMENT

We accept Visa and Mastercard. If you would rather be billed, we of course accept Klarna Invoice and wish to pay your purchase. We also provide the Klarna Payment / Client Account. Once you have ordered a product, you will receive an email confirming your order. Purchase with invoice and payment by Klarna will add a fee of 30 kr.


All purchases (except for underwear) are subject to 14 days' open purchase for goods in unbroken packaging.

In this way, you can calmly wonder if the item is right for you. Should you regret your purchase, please contact our customer service at sverige@backontrack.com. You will then receive the information that is necessary to return your product. Refund occurs after the item has been returned to us in original packaging together with original documents. The payment will be made to you on the specified bank account or the card you used when the purchase was made. This procedure may take up to two weeks.

It is rare, but it happens that a product is damaged during transport. If you detect damage to the package before opening it, you should report it to us and we will take care of it immediately.

PRODUCT INFORMATION AND STORAGE STATUS

We reserve the right to print errors, defects in color reproduction on product images, inaccurate inventory, and reserve the right to correct pricing in case of defects.


Kontaktinformation (Contact Information)

Back on Track AB

Org.nr: 556318-9405

Sofielundsgatan 5a

75323 Uppsala

Kundtjänst: 018-590555

FAX: 018-590556

E-post: sverige@backontrack.com